Soru: Rakı hangi alkol çeşitlerinden distile edilir ?

         Cevap:Türk Gıda Kodeksi uyarınca rakı üretilirken son ürünün en az %65’i üzüm alkolü olmak zorundadır. Geriye kalan %35’lik kısım için tarımsal kökenli etil alkol kullanılır.

 

Soru: Üzüm alkolü üretilirken hangi tip üzümler kullanılır ?

         Cevap:Üzüm alkolü her türlü üzümden üretilebilir. Burada önemli olan rakınızın tadına hangi üzümün tadını vermek istediğiniz ve üretilen alkolün kalitesidir.

 

Soru: Yaş üzümden üretilen rakı ile kuru üzümden üretilen rakı arasında kalite farkı varmıdır?

         Cevap:Hayır. Yaş üzüm kendine has aromatik tatlar taşıdığından dolayı üretilen rakının içerisinde daha belirgindir, üzüme yakın tatları ortaya çıkartır.

 

Soru: Rakının içerdiği üzüm alkolü oranı miktarı arttıkça kalite artar mı?

         Cevap:Hayır. Üzüm alkolü kendine has bir tat taşır. Üzüm alkolünün oranının artması o rakının sadece tadını değiştirir.

 

Soru: Tarımsal kökenli etil alkol üretimi için buğday yerine başka bir hammaddeyi kullanabilir miyiz?

         Cevap:Ülkemiz sınırları içerisinde endüstriyel amaçlı en yoğun kullanılan hammaddeler buğday, arpa ve şeker pancarıdır. Bu hammaddelerden de alkol üretmek mümkündür. Fakat üretilen alkolün kalitesi üretildiği hammaddeye göre değişiklik göstermekle beraber alkol, üretildiği hammaddenin aromatik özelliklerini taşır. Örneğin şeker pancarı posasından (melas) üretilen alkolde istenmeyen tat ve kokular alınabilir ve üretilen ürünün kalitesini düşürebilir.

 

Soru: Rakı’nın içerisinde bulunan şeker herhangi bir şeyin göstergesi midir ?

         Cevap:Alkol sektöründe kabul görmüş olgulardan biri, son ürünün içerisinde katılan şeker oranının ürünün yapımında kullanılan alkol kalitesi hakkında bilgi vermesidir. Alkollü içkilerde şeker genellikle kusurları örtmek için kullanılır. Ürünün orijinal hali ne kadar kaliteli ise şeker ihtiyacı o kadar düşüktür.

 

Soru: Şekersiz rakı var mıdır ?

         Cevap:Hayır. Şeker ilavesi olmayan rakı vardır ve bu da bir pazarlama stratejisidir.

 

Soru: Rakı neden baş ağrısı yapar ?

         Cevap:Rakı üretimi için alkolün imbiklerde damıtılması esnasında ön uçucular diye tabir edilen bazı yan ürünler ortaya çıkmaktadır. Bu yan ürünler, rakıya farklı tatlar veren kendilerine özgü bir tat barındırır. Yan ürünler bahsi geçen tatları son ürüne vermeleri için belirli oranlarda kullanılabilir. Rakı içerken tüketilen bu yan ürünler vücuda girdiğinde, vücut sıcaklığıyla birlikte gaz hale geçmeye çalışır ve damarların genişleyip daralmasına yol açar. Damarlarda oluşan bu durum ise baş ağrısına sebebiyet verir.

 

Soru: Göbek Rakısı nedir ?

         Cevap:Göbek rakısı rakı üretimi esnasında ortaya çıkan yan ürünler kullanılmadan üretilen rakıdır.

 

Soru: Rakı içerisindeki şeker oranı arttıkça baş ağrısını tetikler mi?

         Cevap:Hayır. Baş ağrısını etkileyen faktörler üretim esnasında ortaya çıkan yan ürünlerin son üründe kullanılmasıdır. Şeker içermiş olduğu enerji dolayısıyla birim başına tüketilen kalori oranını arttırır ve alkolün vücut tarafından daha hızlı şekilde kana karışmasını sağlar.

 

ÜYE GİRİŞİ
Telif Hakkı © 2016 Antalya Alkollü İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye Aittir.